Yapi Kredi Bank verlaagt spaarrente

Datum: 22-04-2013    Schrijver: Uw-spaarrente.nl    Aantal reacties: 972

Vandaag heeft de Turkse bank Yapi Kredi Bank de spaarrente op de deposito's verlaagd. Hiermee volgt Yapi Kredi Bank de marktbrede trend om de spaarrente zowel op spaarrekeningen zonder voorwaarden en deposito's te verlagen. Sinds begin vorig jaar gaat de spaarrente bij alle banken die actief zijn in Nederland gestaag naar beneden. De verwachting is dat deze trend van dalende spaarrente de komende maanden zal aanhouden. De reden voor deze dalende trend is de historisch lage maandrente.

Yapi Kredi Bank
Yapi Kredi Bank is van origine een Turkse bank. Zij biedt al ruim 10 jaar spaarrekeningen en deposito's aan in Nederland. Zeker in de eerste jaren dat Yapi Kredi Bank de Nederlandse markt betrad stond zij bekend als een prijsvechter op het gebied van spaarrente. De afgelopen jaren behoort de spaarrente van Yapi Kredi Bank tot de middenmoot. Yapi Kredi Bank valt onder de Nederlandse Depositoregeling en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Dit betekent dat spaargeld tot 100.000,- euro gedekt is onder het Nederlandse Deposito Garantiestelsel.

Verlaging van de spaarrente
Yapi Kredi Bank verlaagde de spaarrente op alle looptijden van de deposito´s, met uitzondering van de korte looptijd van 3 maanden. De gemiddelde daling van de spaarrente betrof 0,2 procent. De spaarrente op de langlopende deposito's daalde het hardst. Op dit moment bedraagt de spaarrente op een deposito met een looptijd van 5 jaar 2,60 procent. Op een deposito met een looptijd van 1 jaar biedt Yapi Kredi Bank een spaarrente van 2,00 procent. Hiermee bieden zij een gemiddelde rente aan.

Kosten voor betaalrekening bij KNAB
Op dit moment worden de hoogste spaarrentes voor een spaarrekening zonder voorwaarden en kortlopende deposito's aangeboden door KNAB. KNAB betreede in september 2012 de Nederlandse markt en is een Nederlandse bank. Hoewel de spaarrentes bij KNAB op dit moment zeer aantrekkelijk zijn, moeten spaarders er wel rekening mee houden dat er ook verplicht een betallrekening moet worden afgesloten als men wil sparen bij deze bank. De kosten voor de spaarrekening bedragen 15,- euro per maand, waardoor het voor spaarders niet aantrekkelijk is om bij deze bank te sparen. Op dit moment bieden SNS Bank en het Belgische Argenta een spaarrente van 2,05 procent. Het grote voordeel is dat bij de banken er geen rekening hoeft te worden gehouden met de kosten voor een betaalrekening en deze dus netto interessanter zijn voor spaarders.

Reacties op dit artikel

Reactie van: Elvin (23-1-2015)


Do you know each other?

Reactie van: Marcel (23-1-2015)


We work together

Reactie van: Gayle (23-1-2015)


I went to

Reactie van: (23-1-2015)


Reactie van: Bryon (23-1-2015)


What university do you go to?

Reactie van: Angelina (23-1-2015)


I've lost my bank card

Reactie van: Thurman