Spaarrente relatief hoog in Nederland!

Datum: 12-05-2011    Schrijver: Uw-spaarrente.nl    Aantal reacties: 1081

Goed nieuws voor de spaarders in Nederland. In vergelijking tot de ons omringende landen doen we het zo slecht nog niet. Wat blijkt, het rendement op een spaarrekening is in Nederland relatief hoog in vergelijking met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit is de conclusie uit het onderzoek van Uw-spaarrente.nl.

Sparen in Nederland
De reden is dat er een structureel spaartekort is aan spaartegoeden voor de Nederlandse banken. Dit stelt de DNB in haar jaarverslag van 2010. Dit tekort kent twee oorzaken. Ten eerste, de relatief grote pensioenbesparingen die Nederlanders aanhouden bij pensioenfondsen en levensverzekeraars. Ten tweede door de grote kredietportefeuille, lees: uitstaande hypotheken, van de Nederlandse banken. Door dit structurele spaartekort zijn de Nederlandse banken gedwongen om in vergelijking tot de ons omringende landen een relatief hoge spaarrente aan hun klanten aan te bieden.

In Nederland wordt de hoogste rente op een spaarrekening zonder voorwaarden aangeboden door WestlandUtrecht Bank met een rente van 2,6%. Hiernaast bieden ook Bank of Scotland, Reaal, SNS en Regiobank een spaarrente aan van 2,6%, maar deze banken stellen voorwaarden aan hun spaarrekeningen.

De inflatie, volgens de HICP methode, bedraagt in april 2,2%, zo berekende het CBS. Dit betekent dat het rendement op de spaarrekening (=spaarrente -/- inflatie) 0,4% bedraagt. Niet veel zou je zeggen, maar in de ons omringende landen is de situatie voor de spaarder heel wat nijpender.

<%# HttpUtility.HtmlEncode(Eval("Titel").ToString())%>


Sparen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
Wat blijkt, in Duitsland is de spaarrente gelijk aan de inflatie. En voor zowel België als het Verenigd Koninkrijk geldt dat de spaarrente lager is dan de inflatie. Bovendien geldt in zowel België als het Verenigd Koninkrijk dat de spaarder alleen voor de getoonde spaarrentes in aanmerking komt als het geld een jaar lang bij de bank wordt geparkeerd. Wanneer het spaargeld eerder wordt opgenomen dan wordt de bonusrente niet uitgekeerd.

Stijgende rente
Vergeleken met de ons omringende landen is sparen in Nederland dus relatief aantrekkelijk. De verwachting is dat de spaarrente de komende maanden nog verder zal oplopen. De redenen hiervoor zijn; een stijgende inflatie met in navolging hiervan een stijgende Euribor en de aanstaande introductie van Basel III.

Vanwege Basel III moeten banken meer geld aantrekken. Een van de manieren om dit te doen is het aantrekken van spaargeld. Dit zal de concurrentie tussen de banken om de gunst van de spaarder verder intensiveren. Voor de Nederlandse spaarder betekent dit dat het regelmatig vergelijken van je huidige spaarrente blijft lonen. Zeker de komende maanden.

Reacties op dit artikel

Reactie van: john (19-10-2014)


gu

Reactie van: (19-10-2014)