Kritiek op stresstest banken

Datum: 26-07-2010    Schrijver: Oscar Toom    Aantal reacties: 4

Direct nadat de resultaten van de Europese stresstesten voor banken vrijdagavond bekend werden gemaakt, klonk al gemor. Er was rekening mee gehouden dat tien banken voor de toets zouden zakken, in plaats van de uiteindelijke zeven. Beleggers rekenden op een tekort aan reserves van circa 30 miljard euro, terwijl de zeven banken gezamenlijk slechts 3,5 miljard euro tekort komen om het zwaarste scenario te doorstaan.

Ook in de weken voor de publicatie klonk veel kritiek. De stresstesten zouden niet zwaar genoeg zijn, waardoor banken te makkelijk als solvabel zouden worden beoordeeld. Er was onvoldoende duidelijk wat er precies werd getest, hoewel toezichthouders steeds meer kleine beetjes informatie vrijgaven.

Het grootste bezwaar betrof de manier waarop de onderzoekers leningen van overheden hebben behandeld. Die schulden van landen als Griekenland, Portugal en Spanje vormden de kern van de paniek die in april en mei op de financiële markten uitbrak. Beleggers hielden rekening met een mogelijk faillissement van die landen, waardoor de banken dusdanige verliezen zouden lijden dat zij zelf weer in de problemen zouden komen.

Die angst was de aanleiding om de testen te houden, zodat zichtbaar zou worden welke instellingen in de problemen konden komen.

Ondanks aanhoudende druk besloten de toezichthouders echter geen rekening te houden met een mogelijk faillissement. Sterker nog, het grootste gedeelte van de schulden van overheden aan banken blijft in de stresstest buiten beschouwing. Alleen de obligaties die banken boekhoudkundig gezien aanhouden om in te handelen, krijgen te maken met een afwaardering in waarde. Die vormen maar een klein deel van het totaal aan schulden.

Maar de toezichthouders en de Europese Unie wijzen erop dat Griekenland in mei met 110 miljard euro te hulp is geschoten. Daarnaast is er een vangnet van 750 miljard gespannen om andere landen te hulp te schieten en heeft de Europese Centrale Bank zich bereid verklaard de geldpers aan te zetten om de schulden in geval van nieuwe paniek zelf op te kopen. Waarom zou je rekening houden met een mogelijk faillissement, als Europa zich met enorme middelen heeft verbonden aan het voorkomen daarvan? „Natuurlijk kun je een test verzinnen waaruit blijkt dat het Europese bankwezen instort, maar wat is de waarde daarvan?”, stelt een betrokken bankier.

Dat er slechts 7 van de 91 geteste banken zijn gezakt, betekent niet dat het bankwezen er nu goed voorstaat. Nog eens negentien banken hebben de toets slechts met de hakken over de sloot gehaald. Daarnaast is er nog geen rekening gehouden met de nieuwe eisen aan de buffers die banken aan moeten houden. Aan die eisen wordt nu de laatste hand gelegd. Die buffers zullen niet alleen hoger worden, ook achtergestelde schulden zullen anders behandeld worden. Nu tellen ze nog mee als buffer, in de toekomst waarschijnlijk niet meer.

De grote winst van de stresstesten, ondanks de kritiek, is de veelheid aan gegevens van banken die naar buiten zijn gekomen. Alle banken hebben met de publicatie van de resultaten een lijst meegestuurd, waaruit blijkt hoeveel schulden zij bij welke Europese overheden hebben uitstaan. De beleggers die de test te zwak vinden, kunnen dus naar hartelust zelf aan het rekenen slaan.

Reacties op dit artikel

Plaats uw reactie
Uw naam
Uw reactie
Contact Over uw-spaarrente.nl Sitemap © Uw-spaarrente.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)