Spaarrente en Euribor

Wat is Euribor?

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Euribor bestaat sinds 1999. In ditzelfde jaar werd de Euro geïntroduceerd. Euribor is het gemiddelde rente tarief waartegen 57 vooraanstaande Europese banken (het bankenpanel) elkaar leningen in euro's verstrekken. Bij het bepalen van de Euribor tarieven worden de hoogste en laagste 15% van de gemelde tarieven niet meegeteld. Iedere werkdag om 11:00 Central European Time worden de Euribor rente tarieven vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers.

De Euribor; een misvatting

Vaak wordt gesproken over DE Euribor rente. Dit is een misvatting. Er bestaan 15 verschillende Euribortarieven met allemaal een verschillende looptijd. De looptijden hebben een wekelijks karakter de 1, 2 en 3 weeks Euribor. En een maandelijks karakter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 maands Euribor.

Euribor en spaarrente

Voor de bepaling van de hoogte van de spaarrente is de 1-maands Euribor een belangrijke graadmeter. Zo bepaalt Leaseplanbank haar spaarrente voor de spaarrekening op basis van de 1-maands Euribor. Hierop kent zij een toeslag toe van 1,75%. De hoogte van het Euribor tarief en de geboden spaarrente hebben een sterk verband. Dit heeft 2 redenen. Allereerst hebben de panelbanken de keuze of ze geld lenen van andere banken (tegen het Euribor tarief) of dat ze geld lenen van spaarders. De spaarrente die geboden wordt aan spaarders zal vaak lager zijn dan Euribor. Het verschil bedraagt dan "marge voor de bank". Op het moment dat Euribor daalt, dalen dus ook de marges van de bank. Daarom zullen banken vaak besluiten om bij dalingen van de Euribor tarieven hun spaarrentes ook te verlagen. En omgekeerd. Dit gaat echter vaak met vertraging: de spaarrente bij veel banken wordt pas aangepast bij een wat grotere wijziging op de rentemarkten. Euribor blijkt echter wel een hele goede indicator te zijn voor de richting van de spaartarieven.

Grafiek 1: Ontwikkeling spaarrente en euribor sinds 2009

Contact Over uw-spaarrente.nl Sitemap ┬ę Uw-spaarrente.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)