Spaarrekening of deposito?

Wanneer een deposito?

De keuze tussen een spaarrekening of een deposito wordt in eerste instante bepaald door uzelf een vraag te stellen. Heb ik mijn spaargeld voor een bepaalde periode niet nodig? Indien u deze vraag met een volmondig ja kan beantwoorden dan kan het voor u interessant zijn om een deposito af te sluiten. Mocht u twijfelen of zeker weten dat u uw spaargeld niet voor een bepaalde periode kan missen dan adviseren wij u om geen deposito te nemen.

Welke looptijd neem ik voor mijn deposito?

Nadat u voor uwzelf heeft besloten of u uw spaargeld een bepaalde periode kan missen, kunt u een keuze maken voor welke termijn u een deposito wilt afsluiten. De vuistregel hierbij is dat naarmate u uw geld voor een langere periode op een spaardeposito zet, u een hogere rentevergoeding krijgt. Zie hiervoor het onderstaande actuele overzicht. Hierin wordt de hoogste spaarrente op een spaarrekening zonder voorwaarden vergeleken met de hoogste spaarrente die u kan krijgen voor een deposito met een looptijd van 1 jaar, 5 jaar of een deposito met een looptijd van 10 jaar.

Grafiek 1: Ontwikkeling spaarrente op spaarrekening en deposito

Spaarrekening en deposito in Nederland

De Nederlandsche Bank houdt elk kwartaal bij hoeveel de Nederlandse huishoudens sparen. Hierin maakt De Nederlandsche Bank ook onderscheid tussen het geld dat is opgenomen of ingelegd op spaarrekeningen en deposito's. Zie voor de laatste stand onderstaande grafiek.

Grafiek 2: Ontwikkeling van spaargeld in Nederland

Contact Over uw-spaarrente.nl Sitemap © Uw-spaarrente.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)