Inflatie in Nederland

Inflatie, wat is het?

Inflatie kent twee verschillende vormen, prijsinflatie en monetaire inflatie. Wanneer we het in Nederland hebben over inflatie dan wordt prijsinflatie bedoeld. Inflatie betekent letterlijk "opblazen". In de praktijk komt inflatie op het volgende neer: de prijzen van goederen en diensten stijgen. Met als resultaat dat u voor hetzelfde aantal euro's na verloop van tijd minder kunt kopen.

Inflatie, CBS en consumentenprijsindex (=CPI)

De inflatie wordt in Nederland gemeten door het CBS. Om de inflatie te meten gebruikt het CBS de consumentenprijsindex, afgekort de CPI. De Nederlandse CPI geeft de prijsontwikkeling weer van een standaardpakket aan goederen en diensten die Nederlandse huishoudens aanschaffen voor consumptie. De inflatie wordt dan gemeten als de procentuele stijging van de CPI in een bepaalde periode ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. In Nederland is de CPI de belangrijkste indicator van inflatie.

Grafiek 1: Inflatie(=CPI) in Nederland - per maand

Grafiek 2: Inflatie(=CPI) in Nederland - per jaar

Inflatie in Nederland vergelijken in Europa met (=HCIP)

Wanneer de Nederlandse inflatiecijfers vergeleken worden met de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie, wordt echter gebruik gemaakt van een ander inflatiecijfer: de geharmoniseerde consumentenprijsindex, ofwel HICP. HICP is de afkorting voor "Harmonized Indices of Consumer Prices", vrij vertaald geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Ieder land binnen de EU berekent op een andere manier de inflatie. Door het hanteren van verschillende berekeningsmethoden was het onmogelijk om voor de lidstaten van de EU de ontwikkeling van de inflatie te vergelijken. Hiervoor werd de HICP in het leven geroepen. Belangrijk is om te beseffen dat de samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop de HCIP is gebaseerd anders is dan die van de Nederlandse CPI. De inflatiecijfers van CPI en HCIP voor Nederland zijn dan dus ook anders!

Grafiek 3: Inflatie(=HCIP) in Nederland - per maand

Grafiek 4: Inflatie(=HCIP) in Nederland - per jaar

Contact Over uw-spaarrente.nl Sitemap © Uw-spaarrente.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)