Het depositogarantiestelsel

Wat is het depositogarantiestelsel?

Het nieuwe depositogarantiestelsel, dat op 7 oktober 2008 van kracht is geworden, komt in het kort op het volgende neer:

Mocht een bank, waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is, niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement) dan zijn rekeninghouders er zeker van dat de eerste EUR 100.000 van hun tegoeden op betaal- of spaarrekeningen gegarandeerd is.

Welk bedrag wordt door het depositogarantiestelsel gegarandeerd?

Een bedrag van maximaal €100.000,- wordt door het depositogarantiestelsel gegarandeerd. Dit bedrag geldt per persoon, per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). In het geval van een rekening met als rekeninghouder twee personen dan geldt dit maximum per persoon. Waardoor u op een rekening tot € 200.000,- veilig kunt sparen.

Wilt u meer dan 100.000,- euro op een spaarrekening of deposito zetten, spreid dit bedrag dan over verschillende spaarmaatschappijen met een eigen vergunning van De Nederlandsche Bank.

Vergunning van De Nederlandsche Bank

Banken moeten over een vergunning van DNB beschikken. De vergunninghoudende ondernemingen vindt u terug in het register kredietinstellingen dat op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) door DNB wordt bijgehouden. Het register kunt u inzien via de website van DNB. Indien in dit register is vermeld dat een (Nederlandse) bank een vergunning heeft op grond van artikel 2:11 van de Wft, dan is het depositogarantiestelsel in beginsel van toepassing op deze bank.

Gedeelde vergunning van De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de Nederlandse bankinstellingen en geeft een vergunning af. Als een instelling een spaarvergunning heeft, valt deze onder het depositogarantiestelsel. Sommige banken en verzekeraars vallen onder dezelfde instellingsnaam en dus onder dezelfde vergunning. Dit heeft gevolgen voor de garantieregeling van DNB. Heeft u bij beide banken spaarrekeningen lopen dan dient u er rekening mee te houden dat u in geval van faillissement maar één keer recht heeft op het garantiebedrag van maximaal €100.000,-.

Overzicht van de banken met een gedeelde vergunning:


Vergunninghouder
Aanbieders spaarrekeningen
Delta Lloyd Bank N.V.

- De Hypotheker
- Delta Lloyd Bank
- Kruidvat
- Ohra
ABN Amro Bank N.V.

- MoneYou
- ABN Amro
- Fortis Bank Nederland
Avéro Achmea

- Avéro Achmea
- Centraal Beheer
- FBTO
Kas Bank N.V.

- Loyalis
- PGGM
- Kas Bank
ING Bank

- ING Bank
- Postbank
SNS Regio Bank N.V.

- Reaal Bancaire Diensten
- SNS Regio Bank
Aegon Bank

- Kruidvat
- Aegon Bank

Banken die gevestigd zijn in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein en die in Nederland vanuit een bijkantoor werken vallen onder het depositogarantiestelsel in hun land van herkomst. U kunt in het WFT-register nagaan of uw bank hierin valt. Voor deze banken kan een beperktere dekking gelden, wel kunnen zij aanvullend deelnemen aan het Nederlandse depositogarantiestelsel. Uw bank kan u meer vertellen over de dekking van het depositogarantiestelsel uit het land van herkomst en over de aanvullende dekking.

Voor banken die niet gevestigd zijn in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein en die in Nederland vanuit een bijkantoor werken gelden afwijkende regels. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van De Nederlandsche Bank.

Achtergestelde deposito en verzekeringen

U moet oppassen met de zogeheten achtergestelde deposito’s die sommige banken aanbieden met hoge rentes. Komt een bank in de problemen dan zullen eerst alle andere schuldeisers hun geld krijgen, daarna bent u aan de beurt. Voor dit risico wordt u dan wel weer beloond met een hogere rentevergoeding.

Daarnaast is de garantieregeling niet van toepassing op spaarverzekeringen (al dan niet gekoppeld aan een hypotheek).

Wanneer krijg ik mijn geld terug als een bank failliet gaat?

Het Nederlandse depositogarantiestelsel keert in principe binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag uit. De maximale uitkeringstermijn van drie maanden is een Europese regel. Deze geldt ook voor depositogarantiestelsels in andere EU-landen, zoals Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. In bijzondere gevallen kan die termijn worden verlengd.

Wordt mijn spaargeld ook in het buitenland gegarandeerd?

Indien u spaart in het buitenland dan is het depositogarantieregeling afhankelijk van de afspraken in dat land. Een claim bij een eventueel faillissement moet u ook bij het betreffende land neerleggen.

Vanaf 31 december 2010 zal het garantiebedrag in alle Europese lidstaten gelijk zijn met een bedrag van 100.000,- euro. In de periode tot aan 31 december 2010 zijn lidstaten vrij om een andere dekking te bieden, mits deze niet lager is dan € 50.000,-.

Hebt u recht op rentevergoeding als een bank failliet gaat?

Nee, volgens het Nederlandse garantiestelsel hebben spaarders normaal gesproken recht op die rente totdat de bank failliet is verklaard. Vanaf dan vervalt het recht op rentevergoeding.

Contact Over uw-spaarrente.nl Sitemap © Uw-spaarrente.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)