Uw spaarrente en de belastingdienst

Vermogensrendementheffing

De inkomsten uit sparen en beleggen worden ondergebracht in box III. De heffing die u over uw vermogen in box III moet betalen wordt vermogensrendementheffing genoemd. De fiscus gaat ervan uit dat u met sparen en beleggen een rendement van 4% behaalt. Dit fictieve rendement wordt tegen 30% belast. U betaalt dus 1,2% belasting over uw vermogen.

Peildatum

Per 1 januari 2011 geldt er slechts één peildatum voor het vaststellen van de rendementsgrondslag voor box 3. Het meetpunt is dus 1 januari 2012. Het totaalbedrag aan openstaande bankrekeningen zal bijvoorbeeld worden meegenomen in de berekening van de belasting in box 3. Vanaf 2011 is de peildatum voortaan op 1 januari van het nieuwe jaar.

Vrijstellingen

De vrijstelling voor 2012 bedraagt € 21.139,-. Dit bedrag geldt per belastingplichtige. Fiscale partners hebben dus een vrijstelling van in totaal € 42.278,-. Voor minderjarige kinderen geldt er sinds 1 januari 2012 geen vrijstelling meer.

Schuldendrempel box 3

De schulden worden in mindering gebracht op het vermogen. Er geldt echter wel een schuldendrempel, die in 2011 is vastgesteld op €2.900 per persoon. Wanneer de gezamenlijke waarde van de schulden minstens €2.900 is, mogen de schulden in mindering worden gebracht op het totaal vermogen.

Voorbeeldberekening

Een echtpaar met twee minderjarige kinderen heeft een spaarsaldo van € 100.000. Verder hebben zij geen bezittingen of schulden die in box III vallen. De vrijstelling bedraagt: € 42.278,-. Er moet dus belasting betaald worden over € 57.722,- x 1,2 procent = € 692,66.

Contact Over uw-spaarrente.nl Sitemap © Uw-spaarrente.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)