Zwitserleven   InternetSparen

De Zwitserleven InternetSparen wordt sinds juli 2013 aangeboden op de Nederlandse markt. Zwitserleven InternetSparen is een internetspaarrekening, dit betekent dat u uw Zwitserleven InternetSparen spaarrekening geheel via innternet kunt beheren. De Zwitserleven InternetSparen kent geen minimum spaarbedrag en bij een hoger spaartegoed dan 1.500.000,- euro kan de spaarrente naar beneden worden aangepast. De rentebetaling op uw Zwitserleven InternetSparen wordt jaarlijks gedaan. De Zwitserleven InternetSparen valt onder dezelfde bankvergunning als SNS Bank, en BLG Wonen. Dit betekent wanneer de bank failliet gaat uw spaartegoed bij deze 3 banken worden opgeteld en dat wanneer het totale spaartegoed boven de 100.000 euro uitkomt dit niet wordt gedekt door het Nederlandsche Depositogarantiestelsel.

Depositogarantiestelsel

Let op: gedeelde bankvergunning met SNS en BLG.

Spaarrente van InternetSparen

1,10%

De belangrijkste kenmerken van InternetSparen

Minimumbedrag: geen
Maximumbedrag: 1.500.000
Rentebijschrijving: Jaarlijks
Beperking: Nee

Contact Over uw-spaarrente.nl Sitemap © Uw-spaarrente.nl is een initiatief van Uwvergelijkingsite.nl (KvK nr. 51253070)